DR DIMITRIE BRÂNDZĂ

Dr. Dimitrie Brândză, medic, naturalist, botanist (1846 – 1895)

Dimitrie Brândză şi-a canalizat întreaga capacitate şi energie pentru explorarea ştiinţifică a florei din întreaga Românie, ca şi pentru întemeierea primelor aşezăminte botanice din ţară. 

În 1883 este publicată principala sa operă, lucrarea “Prodromul florei române” sau “Enumeraţiunea plantelor până astăzi cunoscute în Moldova şi Valahia”, care cuprinde nomenclatura ştiinţifică şi populară a peste 2.100 de specii din Moldova şi Muntenia, dintre care 1.875 recoltate personal sau verificate în ierbarele consultate. Această lucrare pune bazele cercetării floristice din România.

O activitate deosebită a desfăşurat în cadrul Grădinii Botanice, unde este numit profesor și director. În 1884 amenajează noile spaţii, care corespund amplasamentului actual al Grădinii Botanice. Aceasta a presupus construirea şi popularea primelor sere (utilizând modelul serelor Grădinii Botanice din Liege), construirea Institutului Botanic în care au funcţionat, până la bombardamentul din 4 Aprilie 1944, disciplinele de Biologie vegetală, Herbarul şi Muzeul Botanic, ca şi efectuarea principalelor plantaţii de arbori şi arbuşti.


Strada Dr. Dimitrie Brândză, București

Ilustrație: Eduard-Marian Bălaș

#strazicurenume

%d bloggers like this: